Kamerdelegatie bij Beneluxparlement in BrusselDe leden van het Beneluxparlement waren op 9 en 10 december in plenaire zitting bijeen in de Kamer van Volksvertegenwoordigers in Brussel. Centraal stond het themadebat over defensiesamenwerking van de Beneluxlanden en de bijdrage van de drie landen in de defensie- en veiligheidsinitiatieven van de Europese Unie. De leden namen een aanbeveling aan inzake Benelux-defensiesamenwerking. Ondervoorzitter van het Oekraïens parlement, Olena Kondratiuk, sprak de leden toe. Op vrijdagavond werden de Benelux-awards en prijzen uitgereikt en op zaterdag werden de leden bijgepraat door de ombudsman van Wallonië over de aanpak van grensoverschrijdende klachten. Ook werd de begroting aangenomen en nam men lopende zaken door. Namens de Nederlandse delegatie informeerde delegatieleider Pim van Ballekom de leden over de afnemende gezondheid van collega Peter Ester, ondervoorzitter van het Beneluxparlement, en dat hij het beoogde Voorzitterschap van het Benelux-parlement vanaf 2023 niet kan vervullen. Hiervoor wordt binnenkort een nieuw lid van de Nederlandse delegatie voorgedragen. (Tekst gaat verder onder de afbeelding)


Nederlandse delegatie

Dertien Nederlandse Kamerleden namen deel aan de vergadering in Brussel: de Eerste Kamerleden Pim van Ballekom (delegatieleider, VVD), Saskia Kluit (GroenLinks), Gala Veldhoen (GroenLinks), Carla Moonen (D66), Bob van Pareren (Fractie-Nanninga), Alexander van Hattem (PVV), Rik Janssen (SP), Hendrik-Jan Talsma (ChristenUnie), Ton Raven (OSF) en de Tweede Kamerleden Jan Klink (VVD), Daan de Kort (VVD), Thom van Campen (VVD) en Faissal Boulakjar (D66). Naast de Luxemburgse en Belgische parlementariërs waren ook leden van de Noordse Raad en de Baltische Assemblee aanwezig.


Defensiesamenwerking: stand van zaken en toekomstperspectieven

Het themadebat op vrijdagmiddag ging over defensiesamenwerking tussen de Beneluxlanden, de Europese dimensie, toekomstperspectieven en zogenaamde Best Practices . Na de opening van Beneluxvoorzitter Patricia Creutz kreeg Olena Kondratiuk, ondervoorzitter van de Verkhovna Rada, het woord. Zij dankte alle mensen in de Beneluxlanden voor de strijd die wordt gevoerd in Oekraïne. "Het is een strijd ter bescherming van heel Europa. Daarvoor hebben we bondgenoten nodig, waaronder de Benelux," aldus Kondratiuk. Concreet benoemde ze het opgeven van het vetorecht in de Verenigde Naties, de noodzaak van wapenleveranties en het opzetten van een strafhof voor het conflict.

Er volgden videoboodschappen namens de drie regeringen. De Belgische minister van defensie, Ludivine Dedonder, benadrukte het belang van de samenwerking tussen de landen. "Er zullen meer middelen moeten worden toegekend aan defensie om de capaciteit te kunnen verhogen," zei Dedonder. De Nederlandse Staatssecretaris van Defensie, Christophe van der Maat, sprak van een efficiënte en goede samenwerking tussen de landen. "Samenwerking is geen keuze, maar een noodzakelijkheid," aldus Van der Maat. Volgens de Luxemburgse minister van Defensie, François Bausch, maakt de oorlog in Oekraïne samenwerking onontbeerlijk. "Samenwerking is de kern van de Benelux Unie. Ruimtevaart en cybersecurity zijn prioriteiten, evenals het verbeteren van de interoperabiliteit tussen de manschappen, een groene defensie, en de capaciteit aanvullen na leveringen van wapens aan Oekraïne."

Aanbeveling

Op vrijdagmiddag 9 december namen de leden een aanbeveling aan inzake defensiesamenwerking in de Benelux. Deze aanbeveling gericht aan de drie regeringen vraagt onder meer te onderzoeken hoe de defensiesamenwerking tussen de drie landen verdiept kan worden in reeds bestaande domeinen en uitgebreid naar nieuwe, zoals cyberveiligheid, de ruimte of klimaatverandering, en deze samenwerkingsdomeinen formeel op te nemen in een hernieuwde Beneluxverklaring. De laatste verklaring dateert uit 2012, waardoor de bestaande samenwerking niet meer in lijn ligt met de vernieuwde Europese en Atlantische ambities en domeinen die zij identificeren stelt de aanbeveling. De aanbeveling roept voorts op tijdens het Belgisch voorzitterschap van de Europese Unie (EU) in 2024 samen overleg te plegen met als doel gezamenlijke projecten op de EU-agenda te zetten.


Uitreiking Benelux-awards en prijzen

Eens in de twee jaar worden awards en prijzen door het Beneluxparlement uitgereikt aan personen die zich op uitzonderlijke wijze hebben ingezet voor de politieke samenwerking tussen de landen of op gebied van wetenschappelijke, cultureel, economisch of sportief vlak. De Nederlandse delegatie had de Vlaamse schrijver Jeroen Olyslaeger voor de prijs genomineerd. Van Ballekom: "De heer Olyslaegers ontvangt deze prijs vanwege zijn boek Wildevrouw , niet alleen interessant vanuit literair oogpunt maar het beschrijft ook een belangrijke periode uit onze gezamenlijke geschiedenis in de 15e eeuw, de Inquisitie en de Beeldenstorm die in 1566 in Antwerpen begonnen is. Vele Antwerpenaren vluchten onder ander naar Nederland. Het betekende het einde van de Antwerpse en het begin van de Nederlandse Gouden Eeuw," zei Van Ballekom.


Voortzetting plenaire vergadering

De zitting op zaterdagochtend werd geopend met het vaststellen van het jaarprogramma 2023 en de prioriteiten per commissie. Marc Bertrand, ombudsman van Wallonië, gaf een toelichting op de samenwerking tussen de zeven ombudsmannen in de drie landen en de grensoverschrijdende klachten die zij ontvangen. Dit betreffen klachten over sociale zekerheid, dubbele belastingen en pensioenen van werknemers die in het ene land werken en in een ander land wonen of verhuisd zijn. Hij noemde het goede voorbeeld van de Nederlandse Sociale Verzekeringsbank die zich bezig houdt met Belgische zaken en een goedkopere telefoondienst aanbiedt voor burgers uit het buurland. Dit laatste beveelt hij België ook aan om over te nemen.

De plenaire zitting vervolgde met het aannemen van de begroting voor 2023 en het doornemen van lopende zaken in de commissies. Het gaat hierbij om de onderwerpen Fake News, Overstromingen en waterbeheer, Fietsbeleid, Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, Belastingen op brandstoffen en Grensoverschrijdend telewerk.

Aangenomen aanbeveling

De aangenomen aanbeveling aan de drie regeringen vindt u hier.


Deel dit item: