Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 29 november 2022
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (35.824)

- 35824

Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fractie van de VVD (Keunen), de fracties van GroenLinks en PvdA gezamenlijk (Krijnen en Karakus) en door de fracties van D66 (Van der Voort), de PVV (Van Kesteren), de SP (Gerkens) en de ChristenUnie (Verkerk).


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer