36.250 A

Wijziging begrotingsstaat Mobiliteitsfonds 2022 (Najaarsnota)Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2022 van het Mobiliteitsfonds. Deze wijzigingen houden verband met de Najaarsnota.


Stand van zaken

Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Afkondiging
Staatsblad(en)

De Tweede Kamer heeft het voorstel (TK, 1) op 15 december 2022 zonder stemming aangenomen.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 24 januari 2023 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

24 november 2022

titel

Wijziging van de begrotingsstaat van het Mobiliteitsfonds voor het jaar 2022 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 december 2022.


Documenten