Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 22 november 2022
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Ondersteunen opgave windenergie op zee (35.092)

- Onderzoek naar aanlanding stroomkabel van windpark door Schiermonnikoog (T03257)

Verslag schriftelijk overleg (35092 / 33561, N)

De commissie besluit inbreng te leveren voor nader schriftelijk overleg op 6 december 2022.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer