Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 8 november 2022
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Begrotingsstaten Economische Zaken en Klimaat 2023 (36.200 XIII)

- Inventarisatie van de behoefte aan een begrotingsdebat (36200 XIII en 36200 XIV)

Begrotingsstaten Economische Zaken en Klimaat 2023 en Begrotingsstaten Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Diergezondheidsfonds 2023

Het lid Koffeman (PvdD) geeft namens de leden van zijn fractie aan behoefte te hebben aan een begrotingsdebat over de Begrotingsstaten Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Diergezondheidsfonds 2023 (36200 XIV). Het lid Kluit (GL) merkt op zich het recht voor te behouden eerst een beslissing te nemen over het al dan niet houden van een begrotingsdebat nadat beide begrotingsstaten voor procedure staan geagendeerd.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer