Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 18 oktober 2022
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (35.824)

- Mededelingen en informatie

De technische briefing over de Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (35824) vindt plaats op dinsdag 15 november 2022 van 16.00 tot 17.15 uur. De commissie stelde eerder voor het voorbereidend onderzoek inzake dit wetsvoorstel te houden op 29 november 2022.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer