Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 4 oktober 2022
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (35.824)

- 35824

Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg

De commissie verzoekt om een technische briefing over het wetsvoorstel op 8 of 15 november 2022. De commissie stelt tevens voor het voorbereidend onderzoek te houden op 29 november 2022.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer