Oud-senator Pröpper (CDA) herdachtDe Eerste Kamer heeft in de plenaire vergadering van dinsdag 27 september stilgestaan bij het overlijden van Henk Pröpper op 25 juli jongstleden op 91-jarige leeftijd. Hij was voor het CDA ruim zes jaar lid van de Eerste Kamer van 22 november 1988 tot 1 januari 1995. Namens het CDA was Pröpper in de Eerste Kamer woordvoerder binnenlandse zaken, defensie, verkeer en waterstaat en landbouw.

Henk Pröpper was 25 jaar beroepsmilitair en maakte onder andere als peletoncommandant deel uit van het Nederlandse detachement Verenigde Naties in Korea. In de tussentijd werd hij actief voor de KVP. Eerst als gemeenteraadslid in Brummen en later als wethouder. Ook was hij twee maal lid van Provinciale Staten van Gelderland, in de jaren zeventig en in de jaren negentig van de vorige eeuw. Vijftien jaar vervulde Pröpper de functie van burgemeester. Te beginnen van Dreumel. Vervolgens als waarnemend burgemeester van Wamel en tot slot burgemeester van de nieuwe Gelderse gemeente West Maas en Waal, waarvan Dreumel en Wamel deel uit gingen maken.

Toen hij in 1988 lid werd van de Eerste Kamer kon dat alleen na formele ontheffing van het CDA-bestuur omdat het destijds binnen die partij reglementair niet toegestaan was dat een burgemeester tegelijk parlementariër werd. De ontheffing werd verleend op grond van de gewenste deskundigheid die Pröpper inbracht. In de jaren die volgden voerde hij voor het CDA behalve op binnenlandse zaken, ook het woord over defensie, verkeer en waterstaat en landbouw.

"Op dinsdagen begroette Henk Pröpper steevast alle medewerkers van de Eerste Kamer met een handdruk en maakte hij een vriendelijk praatje. Zoals hij dat ook deed als burgemeester. Een echte verbinder. Henk Pröpper stond bekend als een joviale, humorvolle politicus en burgervader met oog voor het individu. Moge ons respect voor zijn persoon en zijn verdiensten voor de samenleving en de Nederlandse parlementaire democratie tot steun zijn voor zijn familie en vrienden ," zei Eerste Kamervoorzitter Jan Anthonie Bruijn tijdens de herdenking.


Deel dit item: