36.200 XVI

Begrotingsstaten Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2023Dit wetsvoorstel bevat de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2023 van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.


Stand van zaken

Het voorstel (EK, D) is op 8 december 2022 aangenomen door de Tweede Kamer.

Voor: SP, GroenLinks, Volt, Fractie Den Haan, PvdA, Lid Gündoğan, D66, Lid Omtzigt, ChristenUnie, VVD, SGP, CDA, BBB en de PVV.

Tegen: PvdD, FVD, JA21, DENK, BIJ1 en Groep Van Haga.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 31 januari 2023 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen.

Voor: OSF, PvdA, GroenLinks, D66, SP, PvdD, PVV, SGP, ChristenUnie, CDA, VVD, 50PLUS en de Fractie-Frentrop.

Tegen: Fractie-Nanninga, Fractie-Otten en FVD.

De Eerste Kamer heeft op 31 januari 2023 de motie-Prast (PvdD) c.s. over terugkeer van het sportonderwijs in het curriculum van het mbo (EK, K) na stemming bij zitten en opstaan verworpen. PvdD, SP en PVV stemden voor.

De motie-Prast (PvdD) c.s. over financiële compensatie voor zorgverleners met long-covid (EK, L) is op 31 januari 2023 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. OSF, Fractie-Nanninga, PvdA, GroenLinks, SP, PvdD, Fractie-Otten, PVV en SGP stemden voor.


Kerngegevens

ingediend

20 september 2022

titel

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2023

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van 1 januari van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 1 januari, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 januari.


Documenten

290
Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-150] [151-200] [201-250] [251-290] documenten
Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-150] [151-200] [201-250] [251-290] documenten