Stemming moties Wijziging begrotingsstaten Justitie en Veiligheid 2022 (Voorjaarsnota)Verslag van de vergadering van 12 juli 2022 (2021/2022 nr. 38)

Aanvang: 19.41 uur

Status: gerectificeerd


Stemmingen moties Wijziging begrotingsstaten Justitie en Veiligheid 2022 (Voorjaarsnota)

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2022 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota),

te weten:

  • de motie-Van Hattem c.s. over sluiting van azc Cranendonck (36120-VI, letter B);
  • de motie-Van Hattem c.s. over het niet doen van voorstellen om opvanglocaties langer open te houden (36120-VI, letter C);
  • de motie-Van Hattem c.s. over afzien van een aanmeldcentrum in Bant en stoppen met opkopen van agrarische ondernemingen (36120-VI, letter D).

(Zie vergadering van heden.)


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

Dan stemmen we over de motie 36120-VI, letter B, de motie van het lid Van Hattem c.s. over afsluiting van azc Cranendonck. Wenst een van de leden een stemverklaring over de motie af te leggen? Dat is niet het geval.

We stemmen bij zitten en opstaan.

In stemming komt de motie-Van Hattem c.s. (36120-VI, letter B).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van Fractie-Nanninga, Fractie-Otten, de PVV, de SGP, FVD en Fractie-Frentrop voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van de PvdA, GroenLinks, D66, de SP, de PvdD, de ChristenUnie, het CDA en de VVD ertegen, zodat zij is verworpen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Ik teken hierbij aan dat de fracties 50PLUS en OSF afwezig zijn.

Dan stemmen we over de motie 36120-VI, letter C, de motie van het lid Van Hattem c.s. over het niet doen van voorstellen om opvanglocaties langer open te houden. Wenst een van de leden een stemverklaring over de motie af te leggen? Dat is niet het geval.

We stemmen bij zitten en opstaan.

In stemming komt de motie-Van Hattem c.s. (36120-VI, letter C).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van Fractie-Nanninga, Fractie-Otten, de PVV, FVD en Fractie-Frentrop voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van de PvdA, GroenLinks, D66, de SP, de PvdD, de SGP, de ChristenUnie, het CDA en de VVD ertegen, zodat zij is verworpen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Ik teken hierbij aan dat de OSF en 50PLUS afwezig zijn.

Dan stemmen we over de motie 36120-VI, letter D, de motie van het lid Van Hattem c.s. over afzien van een aanmeldcentrum in Bant en stoppen met opkopen van agrarische ondernemingen. Wenst een van de leden een stemverklaring af te leggen? Dat is niet het geval.

We stemmen bij zitten en opstaan.

In stemming komt de motie-Van Hattem c.s. (36120-VI, letter D).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van Fractie-Nanninga, Fractie-Otten, de PVV, de SGP, FVD en Fractie-Frentrop voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van de PvdA, GroenLinks, D66, de SP, de PvdD, de ChristenUnie, het CDA en de VVD ertegen, zodat zij is verworpen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Ik teken hierbij aan dat de OSF en 50PLUS afwezig zijn.