Stemming Wijziging begrotingsstaten Justitie en Veiligheid 2022 (Voorjaarsnota)Verslag van de vergadering van 12 juli 2022 (2021/2022 nr. 38)

Aanvang: 19.40 uur

Status: gerectificeerd


Stemming Wijziging begrotingsstaten Justitie en Veiligheid 2022 (Voorjaarsnota)

Aan de orde is de stemming in verband met het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2022 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (36120-VI).

(Zie vergadering van heden.)


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

Dan stemmen we over het wetsvoorstel 36120-VI, Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid voor het jaar 2022. Wenst een van de leden een stemverklaring over het wetsvoorstel af te leggen? Mevrouw Faber namens de PVV.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Mevrouw Faber-van de Klashorst (PVV):

Voorzitter, wij zullen tegenstemmen, maar wij willen daarbij wel graag aantekenen dat wij voor artikel 36 en artikel 92 zijn.

De voorzitter:

Dank u wel, mevrouw Faber. Wenst van de andere leden een stemverklaring af te leggen? Dat is niet het geval.

We stemmen bij zitten en opstaan.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de PvdA, GroenLinks, D66, de SP, de PvdD, Fractie-Otten, de SGP, de ChristenUnie, het CDA, de VVD, FVD en Fractie-Frentrop voor dit wetsvoorstel hebben gestemd en de leden van de fracties van Fractie-Nanninga en de PVV ertegen, zodat het is aangenomen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Ik teken hierbij aan dat de fracties van 50PLUS en de OSF afwezig zijn.