Stemming motie Wijziging begrotingsstaten Defensie 2022 (Voorjaarsnota)Verslag van de vergadering van 12 juli 2022 (2021/2022 nr. 38)

Aanvang: 19.37 uur

Status: gerectificeerd


Stemming motie Wijziging begrotingsstaten Defensie 2022 (Voorjaarsnota)

Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij de behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2022 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota),

te weten:

  • de motie-Frentrop c.s. over beëindigen subsidie van organisaties die actie voeren tegen beleggen in de defensie-industrie (36120-X, letter B).

(Zie vergadering van heden.)


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

Dan stemmen we over de motie 36120-X, letter B, de motie van het lid Frentrop c.s. over beëindigen subsidie van organisaties die actie voeren tegen beleggen in de defensie-industrie. Wenst een van de leden een stemverklaring over de motie af te leggen? Dat is niet het geval.

We stemmen bij zitten en opstaan.

In stemming komt de motie-Frentrop c.s (36120-X, letter B).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van Fractie-Nanninga, de PVV, FVD en Fractie-Frentrop voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van de PvdA, GroenLinks, D66, de SP, de PvdD, Fractie-Otten, de SGP, de ChristenUnie, het CDA en de VVD ertegen, zodat zij is verworpen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Ik teken hierbij aan dat de fractie van 50PLUS en de OSF afwezig zijn.