Stemming ingediend bij het debat over moties COVID-19-onderwerpen en de langetermijnaanpakVerslag van de vergadering van 12 juli 2022 (2021/2022 nr. 38)

Aanvang: 13.41 uur

Status: gerectificeerd


Stemmingen moties COVID-19-onderwerpen en de langetermijnaanpak

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over moties COVID-19-onderwerpen en de langetermijnaanpak,

te weten:

  • de motie-Van Hattem c.s. over structureel verhogen van ic-capaciteit (25295, letter AR);
  • de motie-Van Hattem c.s. over het op orde brengen van de basis van de reguliere gezondheidszorg (25295, letter AS);
  • de motie-Van Hattem c.s. over het verstrekken van verslagen en deelnemerslijsten van gesprekken met experts (25295, letter AT);
  • de motie-Van Hattem c.s. over afzien van een nieuwe wettelijke grondslag voor het coronatoegangsbewijs (25295, letter AU).

(Zie vergadering van 5 juli 2022.)


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

Dan stemmen we over de motie 25295, letter AR, de motie van het lid Van Hattem c.s. over structureel verhogen van ic-capaciteit. Wenst een van de leden een stemverklaring over de motie af te leggen? Dat is niet het geval.

We stemmen bij zitten en opstaan.

In stemming komt de motie-Van Hattem c.s. (25295, letter AR).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de OSF, Fractie-Nanninga, de SP, Fractie-Otten, de PVV, de SGP, 50PLUS, FVD en Fractie-Frentrop voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van de PvdA, GroenLinks, D66, de PvdD, de ChristenUnie, het CDA en de VVD ertegen, zodat zij is verworpen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Dan stemmen we over de motie 25295, letter AS, de motie van het lid Van Hattem c.s. over het op orde brengen van de basis van de reguliere gezondheidszorg. Wenst een van de leden een stemverklaring over de motie af te leggen? Dat is niet het geval.

We stemmen bij zitten en opstaan.

In stemming komt de motie-Van Hattem c.s. (25295, letter AS).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de OSF, Fractie-Nanninga, de PvdA, GroenLinks, de SP, de PvdD, Fractie-Otten, de PVV, de SGP, 50PLUS, FVD en Fractie-Frentrop voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van D66, de ChristenUnie, het CDA en de VVD ertegen, zodat zij is aangenomen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Dan stemmen we over de motie 25295, letter AT, de motie van het lid Van Hattem c.s. over het verstrekken van verslagen en deelnemerslijsten van gesprekken met experts. Wenst een van de leden een stemverklaring over de motie af te leggen? Mevrouw Nanninga namens de Fractie-Nanninga.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Mevrouw Nanninga (Fractie-Nanninga):

Dank, voorzitter. Onze fractie steunt op zich openheid in het coronaverhaal. In het publiceren van deelnemerslijsten van dat soort overleggen zouden we ons nog kunnen vinden. We gaan wel tegen deze motie stemmen, omdat we gespreksverslagen voor ongekozen experts, die vrijuit moeten kunnen spreken, die proefballonnen moeten kunnen oplaten, die moeten kunnen zeggen wat ze willen, niet verstandig vinden. Daarom zullen we tegen deze motie stemmen.

De voorzitter:

Dank u wel, mevrouw Nanninga. Wenst een van de andere leden een stemverklaring af te leggen? Dat is niet het geval.

We stemmen bij zitten en opstaan.

In stemming komt de motie-Van Hattem c.s. (25295, letter AT).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de PVV, FVD en Fractie-Frentrop voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van de OSF, Fractie-Nanninga, de PvdA, GroenLinks, D66, de SP, de PvdD, Fractie-Otten, de SGP, de ChristenUnie, het CDA, de VVD en 50PLUS ertegen, zodat zij is verworpen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Ten slotte stemmen we over de motie 25295, letter AU, de motie van het lid Van Hattem c.s. over afzien van een nieuwe wettelijke grondslag voor het coronatoegangsbewijs. Wenst een van de leden een stemverklaring over de motie af te leggen? Dat is niet het geval.

We stemmen bij zitten en opstaan.

In stemming komt de motie-Van Hattem c.s. (25295, letter AU).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van Fractie-Nanninga, de PvdD, Fractie-Otten, de PVV, de SGP, FVD en Fractie-Frentrop voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van de OSF, de PvdA, GroenLinks, D66, de SP, de ChristenUnie, het CDA, de VVD en 50PLUS ertegen, zodat zij is verworpen.