Stemming motie, ingediend bij de voortzetting van het debat naar aanleiding van de regeringsverklaringVerslag van de vergadering van 12 juli 2022 (2021/2022 nr. 38)

Aanvang: 13.36 uur

Status: gerectificeerd


Stemming motie Debat naar aanleiding van de regeringsverklaring

Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij het debat naar aanleiding van de regeringsverklaring,

te weten:

  • de motie-Van Rooijen over een andere dekking voor de koppeling van de AOW aan de extra verhoging van het minimumloon (35788, letter Z).

(Zie vergadering van 28 juni 2022.)


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

Thans zijn aan de orde de stemmingen. Ik heet de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, die namens de regering bij de stemmingen aanwezig is, van harte welkom.

Hebben voldoende leden de presentielijst getekend? Dat is het geval.

Allereerst stemmen we over de motie 35788, letter Z, de motie van het lid Van Rooijen over een andere dekking voor de koppeling van de AOW aan de extra verhoging van het minimumloon.

Wenst een van de leden een stemverklaring over de motie af te leggen? Mevrouw Jorritsma.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Mevrouw Jorritsma-Lebbink (VVD):

De VVD-fractie zal tegen deze motie stemmen, omdat wij de motie allereerst voortijdig vinden. Ten tweede vinden wij de motie inhoudelijk niet kloppen, omdat er wel degelijk 700 miljoen aan algemene middelen zijn toegevoegd aan de dekking van het voorstel.

De voorzitter:

Dank u wel, mevrouw Jorritsma. Wenst een van de andere leden een stemverklaring over deze motie af te leggen? Dat is niet het geval.

Dan stemmen we bij zitten opstaan.

In stemming komt de motie-Van Rooijen (35788, letter Z).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de OSF, Fractie-Nanninga, de PvdA, GroenLinks, de SP, de PvdD, Fractie-Otten, de PVV, de SGP, 50PLUS, FVD en Fractie-Frentrop voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van D66, de ChristenUnie, het CDA en de VVD ertegen, zodat zij is aangenomen.