Korte aantekeningen vergadering commissies Financiën (FIN) en Europese Zaken (EUZA) van 12 juli 2022
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier EU-voorstel: Besluit ter wijziging Eigenmiddelenbesluit COM(2021)570 (36.019)

- E220004

Brief van de minister van Financiën inzake beantwoording nadere vragen over EU-voorstellen inzake wijziging van het Eigenmiddelenbesluit en de herziening van het MFK 2021-2027

De commissies besluiten de brief van 4 juli 2022 voor kennisgeving aan te nemen.


De griffier voor deze vergadering,
Fred Bergman