36.120 VI, C

Motie-Van Hattem (PVV) c.s. over het niet doen van voorstellen om opvanglocaties langer open te houdenIn deze motie wordt het kabinet opgeroepen geen voorstellen te doen om tijdelijke (nood)opvanglocaties voor asielzoekers langer open te houden.Kerngegevens

nummer 36.120 VI, C
ingediend 12 juli 2022
behandelstatus verworpen
toelichting behandelstatus Op 12 juli 2022 na stemming bij zitten en opstaan verworpen. Fractie-Nanninga, Fractie-Otten, PVV, FVD en Fractie-Frentrop stemden voor.
indiener(s) A.W.J.A. van Hattem (PVV)
mede ondertekend door I.A. Bezaan (PVV)
M.H.M. Faber-Van de Klashorst (PVV)
A.J.M. van Kesteren (PVV)
G.A. van Strien (PVV)
dossier(s) Wijziging begrotingsstaten Justitie en Veiligheid 2022 (Voorjaarsnota) (36.120 VI)
behandelende commissie(s) commissie voor Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ)