35.154 / 35.155, M

Motie-Faber-Van de Klashorst (PVV) c.s. over het met ten minste twee derde van de Leden instemmen met het CETA-goedkeuringswetsvoorstelIn deze motie spreekt de Kamer uit dat zij aan het CETA-goedkeuringswetsvoorstel alleen goedkeuring kan verlenen als ten minste twee derde van de Kamerleden instemt met het voorstel.Kerngegevens