Korte aantekeningen vergadering Commissies Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) en Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) van 5 juli 2022
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier EU-voorstel "Fit for 55" : het EU-klimaatstreefdoel voor 2030 bereiken op weg naar klimaatneutraliteit - COM(2021)550 (35.912)

- Fit for 55-pakket

Brieven van de Europese Commissie van 17 maart 2022 (35912 / 35921, E) en van 16 maart 2022 (35912, D)

De commissies besluiten de uit dit pakket voortvloeiende wetgeving af te wachten. Tevens besluiten zij het initiatief van de leden Vendrik (GroenLinks) en Crone (PvdA) over eventuele vervolgacties af te wachten. Een notitie van deze leden wordt na het zomerreces verwacht.


De griffier voor deze vergadering,
Warmolt de Boer