36.143

Tweede incidentele suppletoire begroting Defensie 2022Deze incidentele suppletoire begroting (ISB) wijzigt de begrotingsstaat van het ministerie van Defensie ( 35.925 X) en de begrotingsstaat Defensiematerieelbegrotingsfonds 2022 ( 35.925 K) voor het jaar 2022 in verband met de bestelling van zes F-35 toestellen en vier extra toestellen MQ-9.

Door extra middelen beschikbaar te stellen kunnen twee investeringsprojecten, die zijn aangekondigd in de Defensienota 2022, deze zomer opstarten. Concreet betreft het de bestelling van zes F-35 toestellen en vier extra toestellen MQ-9. Ten tijde van het opstellen van de eerste suppletoire begroting was nog niet duidelijk dat het Amerikaanse JSF Program Office al in de zomer 2022 een definitief akkoord wilde hebben om de zes te bestellen F-35 toestellen mee te kunnen laten lopen in de productieserie LOT 17. Voor de uitbreiding van de MQ-9 vliegtuigen is een bestelling voor 31 augustus 2022 noodzakelijk, omdat de productielijn van de configuratie van de MQ-9 (Type A), die Nederland in gebruik heeft, op zijn eind loopt en ook het contract via Foreign Military Sales eindigt.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (TK, 1) is op 7 juli 2022 aangenomen door de Tweede Kamer.

Voor: GroenLinks, Volt, Fractie Den Haan, PvdA, Lid Gündoğan, D66, Lid Omtzigt, ChristenUnie, VVD, SGP, CDA, BBB, JA21, FVD en Groep Van Haga.

Tegen: PVV, SP, PvdD, DENK en BIJ1.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 12 juli 2022 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen.

Voor: Fractie-Nanninga, PvdA, GroenLinks, D66, Fractie-Otten, ChristenUnie, SGP, CDA, VVD, 50PLUS, FVD en Fractie-Frentrop.

Tegen: SP, PvdD en PVV.

OSF en 50PLUS waren niet aanwezig bij de stemmingen.

De plenaire behandeling van het voorstel door de Eerste Kamer, gezamenlijk met de wetsvoorstellen Tweede incidentele suppletoire begroting Defensiematerieelbegrotingsfonds 2022 (36.144), Wijziging begrotingsstaten Defensie 2022 (Voorjaarsnota) (36.120 X) en Wijziging begrotingsstaat Defensiematerieelbegrotingsfonds 2022 (Voorjaarsnota) (36.120 K) vond plaats op 12 juli 2022.

De Eerste Kamercommissie voor Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO) heeft op 21 juni 2022 een mondeling overleg gevoerd met de minister en de staatssecretaris van Defensie over hun brief van 1 juni 2022 ter aanbieding van de Defensienota 2022 (EK 36.124, A met bijlage).


Kerngegevens

ingediend

24 juni 2022

titel

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2022 (Tweede incidentele suppletoire begroting)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 mei 2022 van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 1 mei 2022, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 mei 2022.


Documenten