Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 28 juni 2022
Besluitpunten die betrekking hebben op Motie-Rosenmöller (GroenLinks) c.s. over uitvoering van de motie over de hervorming van de jeugdzorg (EK 35.788, F) (35.788, T)

- Moties-Rosenmöller over hervorming jeugdzorg (35788, F en 35788, T )

Brief van 13 mei 2022 over de hervormingen in de jeugdzorg (31839, Y)

De commissie beschouwt de moties (35788, F en 35788, T) met de brief van 13 mei 2022 (31839, Y) en het op 24 mei 2022 gevoerde mondeling overleg (31839, Z) als uitgevoerd.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer