Korte aantekeningen vergadering commissie Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO) van 21 juni 2022
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E220009 - Commissiemededeling: vernieuwd strategisch partnerschap met de ultraperifere gebieden

- Mededelingen en informatie

Het lid Koole (PvdA) verwijst naar de brief van de ministers van Buitenlandse Zaken en Defensie van 17 juni 2022 inzake de Geannoteerde agenda voor de NAVO Top van 28, 29 en 30 juni 2022, waarin wordt gerefereerd naar de huidige versie van het Strategisch Concept van de NAVO, die ter vertrouwelijke inzage naar de Kamer zou worden gestuurd. Hij vraagt of de Eerste Kamer deze vertrouwelijke versie al heeft ontvangen. De commissie verzoekt de griffie dit na te gaan.


De griffier van de commissie,
Luuk van Luijk