35.976, G

Motie-Vendrik (GroenLinks) c.s. over de samenhang tussen fondsenIn deze motie wordt het kabinet verzocht het gehele fondsenlandschap te bezien en opties te ontwikkelen voor versterking van de doelmatige inzet van publieke middelen, en daarbij ook opties voor samenvoeging van fondsen te overwegen.Kerngegevens

nummer 35.976, G
ingediend 14 juni 2022
behandelstatus aangenomen
toelichting behandelstatus Op 21 juni 2022 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. Fractie-Otten, PVV, Fractie-Frentrop en FVD stemden tegen.
indiener(s) C.C.M. Vendrik (GroenLinks)
mede ondertekend door E.B. van Apeldoorn (SP)
F.J.M. Crone (PvdA)
R. van Gurp (GroenLinks)
P. Nicolaï (PvdD)
dossier(s) Tijdelijke wet Nationaal Groeifonds (35.976)
behandelende commissie(s) commissie voor Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV)
commissie voor Financiën (FIN)
uitvoeringsstatus niet uitgevoerd