35.982, G

Motie-Koole (PvdA) c.s. over een meerjarig plan om Nederlandse burgers actief en evenwichtig te informeren over de Europese UnieIn deze motie wordt de regering verzocht een meerjarig plan op te stellen met de daarbij behorende middelen om de Nederlandse burgers actief en evenwichtig te informeren over de Europese Unie en de ambitie van Nederland daarbij en daarover de Kamer tegelijk met het toezenden van de begroting Buitenlandse Zaken voor 2023 te informeren.Kerngegevens

nummer 35.982, G
ingediend 7 juni 2022
bij Algemene Europese Beschouwingen
behandelstatus aangenomen
toelichting behandelstatus Op 14 juni 2022 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. OSF, PvdA, GroenLinks, D66, SP, PvdD, ChristenUnie en CDA stemden voor.
indiener(s) R.A. Koole (PvdA)
mede ondertekend door E.B. van Apeldoorn (SP)
J.C. Huizinga-Heringa (ChristenUnie)
F. Karimi (GroenLinks)
C.P.W.J. Stienen (D66)
dossier(s) Staat van de Europese Unie 2022 (35.982)
behandelende commissie(s) commissie voor Europese Zaken (EUZA)
uitvoeringsstatus niet uitgevoerd

Bijzonderheden

Zie ook de Motie-Koole (PvdA) c.s. over een publieksdiscussie over de toekomst van Europa (EK 35.403, G).Uitvoering