Korte aantekeningen vergadering Commissies Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) en Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) van 7 juni 2022
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier EU-voorstel "Fit for 55" : het EU-klimaatstreefdoel voor 2030 bereiken op weg naar klimaatneutraliteit - COM(2021)550 (35.912)

- Sociaal Klimaatfonds

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister voor K&E inzake het voorstel voor een verordening tot oprichting van een Sociaal Klimaatfonds; EU-voorstel "Fit for 55" : het EU-klimaatstreefdoel voor 2030 bereiken op weg naar klimaatneutraliteit - COM(2021)550

De commissies besluiten de brief van de minister voor Klimaat en Energie van 2 juni 2022 (35912,F) voor kennisgeving aan te nemen.


De griffier voor deze vergadering,
Luuk van Luijk