Korte aantekeningen vergadering commissies Justitie en Veiligheid (J&V), Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 7 juni 2022
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Goedkeuringswet vijfde verlenging geldingsduur Tijdelijke wet maatregelen covid-19 (36.042)

- 25295 / 35526, AH

Brief van de minister van VWS van 4 mei 2022 betreffende hoofdlijnen eerste tranche herziening Wet publieke gezondheid

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de fracties van D66 (Van der Voort) en PVV (Van Hattem). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissies worden voorgelegd.


De griffier voor deze vergadering,
Kim van Dooren