Korte aantekeningen vergadering commissies Justitie en Veiligheid (J&V), Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 7 juni 2022
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Sluitingsbevoegdheid publieke en besloten plaatsen wegens een uitbraak (35.817)

- 35526 / 25295, EL

Brief van de minister van VWS van 2 juni 2022 in reactie op de brief van 10 mei 2022 over de langetermijnvisie covid-19, de drie opties wettelijke grondslag en de reactie op het OVV-rapport

De commissies besluiten dat de brief van de minister van VWS desgewenst betrokken kan worden bij het brede beleidsdebat over covid-19 op 5 juli 2022.


De griffier voor deze vergadering,
Kim van Dooren