Stemming Aandelenemissie Air France-KLMVerslag van de vergadering van 31 mei 2022 (2021/2022 nr. 31)

Aanvang: 0.09 uur

Status: gecorrigeerd


Stemming Aandelenemissie Air France-KLM

Aan de orde is de stemming in verband met het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën voor het jaar 2022 (Derde incidentele suppletoire begroting inzake aandelenemissie Air France-KLM) (36108).

(Zie vergadering van heden.)


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

Wenst een van de leden een stemverklaring af te leggen. De heer Otten, kort.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Otten (Fractie-Otten):

Ja, voorzitter, kort, zoals u van ons gewend bent. Ik heb het meermaals een sprong in het duister genoemd, deze 220 miljoen, maar vooral de laatste antwoorden van de minister gaven ons toch wel enig comfort. Wij hopen dat in het vervolg dit soort besluitvorming wat zakelijker gebeurt en dat er beter onderhandeld wordt. Al met al zullen we, met lichte tegenzin, voor het wetsvoorstel stemmen.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Otten.

We stemmen bij zitten en opstaan.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van Fractie-Nanninga, D66, de SP, Fractie-Otten, de PVV, de SGP, de ChristenUnie, het CDA, de VVD, 50PLUS en FVD voor dit wetsvoorstel hebben gestemd en de leden van de fracties van de PvdA, GroenLinks, de PvdD en Fractie-Frentrop ertegen, zodat het is aangenomen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Ik merk hierbij op dat de fractie van de OSF afwezig is.

Hiermee zijn we gekomen aan het einde van de vergadering. Ik dank alle leden en de medewerkers die deze vergadering mogelijk hebben gemaakt. Ik dank ook de bewindspersonen voor het prettige debat. Ik wens u allen wel thuis.