Stemming Tijdelijke experimentenwet nieuwe stembiljettenVerslag van de vergadering van 31 mei 2022 (2021/2022 nr. 31)

Aanvang: 13.33 uur

Status: gecorrigeerd


Stemming Tijdelijke experimentenwet nieuwe stembiljetten

Aan de orde is de stemming in verband met het wetsvoorstel Tijdelijke regels voor experimenten met nieuwe stembiljetten (Tijdelijke experimentenwet nieuwe stembiljetten) (35455).

(Zie vergadering van 24 mei 2022.)


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

We stemmen allereerst over het wetsvoorstel 35455, Tijdelijke regels voor experimenten met nieuwe stembiljetten. Wenst een van de leden een stemverklaring af te leggen? De heer Van der Linden.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Van der Linden (Fractie-Nanninga):

Ik doe dat gelijk over beide wetten, voorzitter, en over de motie over de transparante kliko's. De Tijdelijke experimentenwet nieuwe stembiljetten zullen we, alles afwegende, niet steunen. De praktische voordeeltjes wegen niet op tegen de in onze ogen wat meer fundamentele bezwaren, die nadelig zijn. Dat kunnen we ook zonder experiment beoordelen, menen wij.

Bij de definitieve invoering van het stembiljet in het buitenland zijn de voordelen groter dan de nadelen. Dat wetsvoorstel zullen we wel steunen.

De motie-Otten over de transparante kieskliko's: prima voorstel. Dat zullen we ook steunen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Van der Linden. Wenst een van de andere leden nog een stemverklaring af te leggen? De heer Otten, die ik daarvoor graag het woord zal geven.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Otten (Fractie-Otten):

Dank, voorzitter. De wet voor de experimentele stembiljetten maakt van de volksvertegenwoordiger een nummer. Dat hebben we ook geïllustreerd. Daar zullen we dus tegen stemmen. Maar na rijpe afweging zullen we voor de buitenlandse stembiljetten stemmen.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Otten. Een van de andere leden? Nee. We stemmen bij zitten en opstaan.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de PvdA, GroenLinks, D66, de SP, de PvdD, de SGP, de ChristenUnie, het CDA, de VVD en 50PLUS voor dit wetsvoorstel hebben gestemd en de leden van de fracties van Fractie-Nanninga, Fractie-Otten, de PVV, FVD en Fractie-Frentrop ertegen, zodat het is aangenomen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Ik merk hierbij op, voor de Handelingen, dat de fractie OSF afwezig is.