Verslag van de vergadering van 31 mei 2022 (2021/2022 nr. 31)

Aanvang: 13.33 uur

Status: gecorrigeerd


Aan de orde is de behandeling van:

  • het wetsvoorstel Derde incidentele suppletoire begroting van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2022 inzake verlenging van de KKC en GO-C (36011);
  • het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat voor het jaar 2022 (Incidentele suppletoire begroting inzake incidentele tegemoetkoming vuurwerkbranche) (36038);
  • het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2022 (Eerste incidentele suppletoire begroting inzake financiële steun Oekraïne via Wereldbank) (36048).

Deze wetsvoorstellen worden zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

Verlangt iemand aantekening? Dat is niet het geval.

Thans zijn aan de orde de stemmingen. Ik heet de minister voor Rechtsbescherming, die namens de regering bij de stemmingen aanwezig is, nogmaals van harte welkom.

Ik heb begrepen dat de heer Otten het woord heeft gevraagd over een van zijn moties. De heer Otten.

De heer Otten (Fractie-Otten):

Voorzitter, dank. Dat betreft de motie 35455, letter H. Die willen we graag aanhouden, omdat we denken dat er nog wat meer tijd nodig is om de geesten rijp te krijgen voor een dergelijk plan. Die willen we dus graag aanhouden.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Otten.

Op verzoek van de heer Otten stel ik voor zijn motie (35455, letter H) aan te houden.

Daartoe wordt besloten.