35.925 VI, N

Motie-Bezaan (PVV) c.s. over adequaat aanpakken van misstanden met betrekking tot democratie, rechtsstaat en mensenrechtenIn deze motie wordt de regering verzocht om op geen enkele wijze meer andere landen aan te spreken over vermeende misstanden met betrekking tot democratie, rechtsstaat en mensenrechten, totdat de misstanden in Nederland adequaat zijn aangepakt en opgelost.Kerngegevens

nummer 35.925 VI, N
ingediend 31 mei 2022
bij Debat over de Staat van de Rechtsstaat
behandelstatus verworpen
toelichting behandelstatus Op 28 juni 2022 verworpen. Fractie-Otten, PVV, FVD en Fractie-Frentrop stemden voor.
indiener(s) I.A. Bezaan (PVV)
mede ondertekend door M.H.M. Faber-Van de Klashorst (PVV)
A.W.J.A. van Hattem (PVV)
A.J.M. van Kesteren (PVV)
G.A. van Strien (PVV)
dossier(s) Begrotingsstaten Justitie en Veiligheid 2022 (35.925 VI)
behandelende commissie(s) commissie voor Justitie en Veiligheid (J&V)