36.120 VI

Wijziging begrotingsstaten Justitie en Veiligheid 2022 (Voorjaarsnota)Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2022 van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Deze wijzigingen houden verband met de Voorjaarsnota 2022.


Stand van zaken

Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel (TK, 1) is op 7 juli 2022 zonder stemming aangenomen door de Tweede Kamer. De fractie van JA21 is daarbij aantekening verleend.

De fractie van de PVV wenst geacht te worden aantekening te hebben gevraagd, maar niet voor de artikelen 36 en 92.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 12 juli 2022 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen.

Voor: PvdA, GroenLinks, D66, SP, PvdD, Fractie-Otten, ChristenUnie, SGP, CDA, VVD, 50PLUS, FVD, Fractie-Frentrop

Tegen: Fractie-Nanninga en PVV.

OSF en 50PLUS waren niet aanwezig bij de stemmingen.

De plenaire behandeling van het voorstel door de Eerste Kamer vond plaats op 12 juli 2022. Tijdens het debat zijn drie moties ingediend. De stemmingen over het wetsvoorstel en de moties vonden plaats op 12 juli 2022.


Kerngegevens

ingediend

25 mei 2022

titel

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2022 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 juni 2022.


Documenten