Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 24 mei 2022
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Door niet-ingezetenen gekozen kiescollege voor de verkiezing van de Eerste Kamer (35.785)

- Plenaire behandeling Grondwetswijzigingen

De commissie stemt ermee in om alle zes grondwetswijzigingen in tweede lezing gezamenlijk te behandelen in één debat. De commissie wenst de zes grondwetswijzigingen in chronologische volgorde tijdens het debat te behandelen zodat vragen en antwoorden niet door elkaar lopen. Zij verzoekt de minister de vragen ook steeds per wetsvoorstel te behandelen tijdens de termijnen van de regering.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman