Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 24 mei 2022
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet nieuwe procedure vaststelling verkiezingsuitslagen (35.489)

- 35489

Wet nieuwe procedure vaststelling verkiezingsuitslagen

De commissie besluit het agendapunt aan te houden tot de commissievergadering van 7 juni 2022.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman