Korte aantekeningen vergadering commissies Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 24 mei 2022
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Initiatiefvoorstel-Raemakers en Van Meenen Bevorderen keuzemogelijkheid tussen kindercentra die wel of niet kinderen toelaten die niet deelnemen aan het rijksvaccinatieprogramma (35.049)

- 35049, Z

Brief van de initiatiefnemers met een toelichting op de aangekondigde novelle; Initiatiefvoorstel-Raemakers en Van Meenen Bevorderen keuzemogelijkheid tussen kindercentra die wel of niet kinderen toelaten die niet deelnemen aan het rijksvaccinatieprogramma

De commissies hebben kennisgenomen van de brief van initiatiefnemers over de mogelijke inhoud van de aangekondigde novelle (35049, Z) en besluiten evenwel de Voorzitter te adviseren heden te stemmen over het initiatiefvoorstel-Raemakers en Van Meenen.


De griffier voor deze vergadering,
Candacé van der Bijl