Korte aantekeningen vergadering commissies Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 17 mei 2022
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Initiatiefvoorstel-Raemakers en Van Meenen Bevorderen keuzemogelijkheid tussen kindercentra die wel of niet kinderen toelaten die niet deelnemen aan het rijksvaccinatieprogramma (35.049)

- 35049, X

Brief van de initiatiefnemers met de aankondiging van een novelle en met het verzoek de behandeling en de stemming over het initiatiefwetsvoorstel aan te houden; Initiatiefvoorstel-Raemakers en Van Meenen Bevorderen keuzemogelijkheid tussen kindercentra die wel of niet kinderen toelaten die niet deelnemen aan het rijksvaccinatieprogramma

De commissies besluiten de Voorzitter te adviseren om de stemming over het initiatiefwetsvoorstel (35049) nogmaals met één week uit te stellen tot dinsdag 24 mei 2022.

De commissies besluiten voorts tot een brief aan de initiatiefnemers waarin om meer duidelijkheid rondom de inhoud en het tijdpad van de per brief (35049, X) aangekondigde novelle zal worden verzocht. Een conceptbrief zal per e-mail circuleren in de commissie met een reactietermijn tot woensdag 18 mei 2022 voor 10 uur.

Aan de hand van de beantwoording door initiatiefnemers zullen de commissies op 24 mei a.s. opnieuw besluiten over de wijze waarop zij de Voorzitter wensen te adviseren ten aanzien van het nader aanhouden van de stemming over het initiatiefwetsvoorstel in afwachting van de novelle.


De griffier voor deze vergadering,
Candacé van der Bijl