Korte aantekeningen vergadering commissie Justitie en Veiligheid (J&V) van 10 mei 2022
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Aanpassingen Politiewet 2012 die volgen uit de evaluatie van deze wet (35.759)

- 35759

Aanpassingen Politiewet 2012 die volgen uit de evaluatie van deze wet

De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel af te kunnen doen als hamerstuk.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren