Korte aantekeningen vergadering commissie Justitie en Veiligheid (J&V) van 10 mei 2022
Besluitpunten die betrekking hebben op financiële nota Miljoenennota 2020 (35.300)

- 35300 VI / 35300, BP

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van J&V en de minister voor Rechtsbescherming over de uitvoering van de motie-Rosenmöller c.s. over onafhankelijk onderzoek naar de versterking van de rechtsstaat; Miljoenennota 2020

De commissie besluit de brief 20 april 2022 voor kennisgeving aan te nemen en te betrekken bij het beleidsdebat Staat van de Rechtsstaat.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren