Korte aantekeningen vergadering commissies Justitie en Veiligheid (J&V), Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 10 mei 2022
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Goedkeuringswet vijfde verlenging geldingsduur Tijdelijke wet maatregelen covid-19 (36.042)

- 25295 / 35526, AH

Brief van de minister van VWS van 4 mei 2022 betreffende hoofdlijnen eerste tranche herziening Wet publieke gezondheid

De brief van 4 mei 2022 kan desgewenst worden betrokken bij het debat over het wetsvoorstel Goedkeuringswet vijfde verlenging geldingsduur Tijdelijke wet maatregelen covid-19 (36042) op 16 en/of 17 mei 2022.
De commissies besluiten tevens op 7 juni 2022 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg, zodat het antwoord eventueel kan worden betrokken bij het brede beleidsdebat over covid-19-onderwerpen dat is voorzien voor 5 juli 2022.


De griffier voor deze vergadering,
Kim van Dooren