Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 10 mei 2022
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Door niet-ingezetenen gekozen kiescollege voor de verkiezing van de Eerste Kamer (35.785)

- 35785

Door niet-ingezetenen gekozen kiescollege voor de verkiezing van de Eerste Kamer

De commissie brengt eindverslag uit en stelt voor het wetsvoorstel plenair te behandelen op een door de Kamervoorzitter te bepalen datum.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman