36.083

Tweede incidentele suppletoire begroting Justitie en Veiligheid 2022 inzake de opvang van ontheemden uit OekraïneDeze incidentele suppletoire begroting (ISB) wijzigt de begrotingsstaat Justitie en Veiligheid 2022 (35.925 VI). Meer dan 3,75 miljoen personen zijn door de oorlog gevlucht uit Oekraïne en meer dan de helft van alle Oekraïense kinderen is ontheemd. Een deel van de ontheemden reist door naar Nederland.

Met deze incidentele suppletoire begroting worden de budgettaire middelen voor onder andere voor compensatie voor gemeenten voor de realisatie van noodopvangplekken en verstrekkingen aan ontheemden aan de begroting van Justitie en Veiligheid toegevoegd.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (TK, 1) is op 7 juli 2022 aangenomen door de Tweede Kamer.

Voor: SP, GroenLinks, BIJ1, Volt, DENK, Fractie Den Haan, PvdA, PvdD, Lid Gündoğan, D66, Lid Omtzigt, ChristenUnie, VVD, SGP, CDA, BBB en JA21.

Tegen: PVV, FVD en Groep Van Haga.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 12 juli 2022 als hamerstuk afgedaan. De fractie van de PVV is daarbij aantekening verleend.


Kerngegevens

ingediend

21 april 2022

titel

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2022 (Tweede incidentele suppletoire begroting inzake de opvang van ontheemden uit Oekraïne)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van 30 maart 2022. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na de datum van 30 maart, dan treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 30 maart 2022.


Documenten