36.092

Eerste incidentele suppletoire begroting Defensiematerieelbegrotingsfonds 2022Deze incidentele suppletoire begroting (ISB) wijzigt de begrotingsstaat van het Defensiematerieelbegrotingsfonds ( 35.925 K) voor het jaar 2022 in verband met de oorlogssituatie in Oekraïne.

De Russische invasie in Oekraïne dwingt tot het ondernemen van aanvullende activiteiten in dat land. Als gevolg van de oorlog in Oekraïne is er sprake van toenemende vraag naar munitie en hierdoor zal de krapte op munitiemarkt groter worden. Uit operationele overwegingen is het van belang op zeer korte termijn een start te maken met het verhogen van de munitievoorraden. Defensie dient zodoende versneld orders te plaatsen voor de levering van conventionele en kapitale munitie. Hiermee voorkomt Defensie onnodige vertragingen en/of kosten in de aanvulling van de voorraden


Stand van zaken

Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Afkondiging
Staatsblad(en)

De Tweede Kamer heeft het voorstel (TK, 1) op 25 mei 2022 als hamerstuk afgedaan.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 14 juni 2022 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

29 april 2022

titel

Wijziging van de begrotingsstaat van het Defensiematerieelbegrotingsfonds (K) voor het jaar 2022 (Eerste incidentele suppletoire begroting)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van 1 mei 2022 van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 1 mei 2022, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 mei 2022.


Documenten