Korte aantekeningen vergadering commissies Justitie en Veiligheid (J&V), Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 19 april 2022
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Goedkeuringswet vijfde verlenging geldingsduur Tijdelijke wet maatregelen covid-19 (36.042)

- 36042

Goedkeuringswet vijfde verlenging geldingsduur Tijdelijke wet maatregelen covid-19

De commissies brengen eindverslag uit onder voorbehoud van plenaire behandeling op maandag 16 en/of dinsdag 17 mei 2022. De commissies verzoeken de Voorzitter bij het opstellen van het vergaderschema woordvoerders in de gelegenheid te stellen reeds geplande bijeenkomsten op dinsdagmiddag 17 mei 2022 van de commissie VWS en en de commissie J&V bij te wonen.


De griffier voor deze vergadering,
Kim van Dooren