Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 12 april 2022
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Begrotingsstaten Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2021 (35.570 VII)

- T03208

Toezegging Rapportage uitkeringen aan decentrale overheden (35.570 VII / 35.570 B / 35.570 C)

De commissie besluit de uitvoeringsstatus van T03208 ongewijzigd (openstaand) te laten.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman