Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 12 april 2022
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet nieuwe procedure vaststelling verkiezingsuitslagen (35.489)

- 35489

Wet nieuwe procedure vaststelling verkiezingsuitslagen

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de leden van de fracties van de PvdA (Koole) en PVV (Van Hattem).


De griffier van de commissie,
Fred Bergman