Korte aantekeningen vergadering Commissies Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) en Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) van 12 april 2022
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier EU-voorstel "Fit for 55" : het EU-klimaatstreefdoel voor 2030 bereiken op weg naar klimaatneutraliteit - COM(2021)550 (35.912)

- Sociaal Klimaatfonds

Brief van de Europese Commissie van 16 maart 2022 (35912, D)

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de fracties van VVD (Van Ballekom) en ChristenUnie (Huizinga-Heringa). De Fractie-Nanninga en Fractie-Otten sluiten zich bij de vragen van de fractie van VVD aan. De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissies worden voorgelegd.


De griffier voor deze vergadering,
Luuk van Luijk