Korte aantekeningen vergadering commissies Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) en Financiën (FIN) van 12 april 2022
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Begrotingsstaten Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2022 (35.925 XV)

- 35925, S

Brief over aanvullende koopkrachtmaatregelen 2022; Miljoenennota 2022

Inbreng voor schriftelijk overleg naar aanleiding van de brief over aanvullende koopkrachtmaatregelen 2022 (35925, S) wordt heden geleverd door de leden van de PvdD-fractie (Prast).


De griffier voor deze vergadering,
Candacé van der Bijl