Korte aantekeningen vergadering commissies Justitie en Veiligheid (J&V), Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 5 april 2022
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Sluitingsbevoegdheid publieke en besloten plaatsen wegens een uitbraak (35.817)

- Brede beleidsdebat covid-19 van 12 april 2022 (betrokken commissies: J&V, VWS en BiZa/AZ)

De commissies stellen voor het brede beleidsdebat over onder meer de langetermijnvisie covid-19, dat voorzien was op 12 april 2022, te verplaatsen naar een latere datum. Dit in afwachting van de behandeling in de Tweede Kamer van de brieven over de langetermijnvisie covid-19 en over drie opties voor een wettelijke grondslag voor maatregelen ter bestrijding van covid-19 op de lange termijn . Zij stellen voor dit debat nog wel vóór het aanstaande zomerreces te houden.

De commissies besluiten daarnaast reeds in schriftelijk overleg te treden over de brieven 35526 / 25295, DZ en EA, alsmede over de brieven 25295, AC en AF. Op 19 april 2022 kan hiervoor inbreng geleverd worden.


De griffier voor deze vergadering,
Kim van Dooren