Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 29 maart 2022
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Ondersteunen opgave windenergie op zee (35.092)

- Stand van zaken uitvoering motie-Berkhout c.s. over zwart kleuren rotorbladen

Verslag schriftelijk overleg (35092, K)

De commissie besluit het agendapunt aan te houden tot 12 april 2022.


De griffier van de commissie,
Luuk van Luijk