36.064

Tweede Incidentele suppletoire begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2022 inzake EnergietoelageDeze tweede incidentele suppletoire begroting (ISB) wijzigt de begrotingsstaat van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor het jaar 2022 in verband met de budgettaire verwerking van de energietoelage voor de gestegen energieprijzen die gemeenten in 2022 eenmalig via categoriale bijzondere bijstand zullen toekennen aan huishoudens met een laag inkomen en van maatregelen om het effect van de stijgende energieprijzen op Caribisch Nederland te dempen.

Deze maatregel was aangekondigd in de brief over aanvullende koopkrachtmaatregelen 2022 van 11 maart 2022 (EK 35.925, S) en de brief over het wetsvoorstel eenmalige energietoeslag lage inkomens van 15 maart 2022 (EK 36.057, A).


Stand van zaken

De Tweede Kamer heeft het voorstel (TK, 1) op 7 juli 2022 met algemene stemmen aangenomen.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 12 juli 2022 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

23 maart 2022

titel

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2022 (Tweede Incidentele suppletoire begroting inzake Energietoelage)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Deze wet treedt in werking met ingang van 18 maart van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 18 maart, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 18 maart.


Documenten