Stemming Van rechtswege ontstaan van gezamenlijk gezag door erkenningVerslag van de vergadering van 22 maart 2022 (2021/2022 nr. 22)

Aanvang: 13.43 uur

Status: gecorrigeerd


Stemming Van rechtswege ontstaan van gezamenlijk gezag door erkenning

Aan de orde is de stemming in verband met het Voorstel van wet Initiatiefvoorstel-Van Ginneken en Van Wijngaarden over het van rechtswege ontstaan van gezamenlijk gezag door erkenning (34605).

(Zie vergadering van 15 maart 2022.)


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

Aan de orde zijn de stemmingen. Ik heet de initiatiefnemer Van Ginniken alsmede de minister voor Rechtsbescherming, die namens de regering bij de stemmingen aanwezig is, van harte welkom. De heer Van Wijngaarden heeft zich afgemeld in verband met ziekte.

Hebben voldoende leden de presentielijst getekend? Dat is het geval.

We stemmen allereerst over het voorstel 35605, Voorstel van wet van de leden Van Ginneken en Van Wijngaarden tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en de Wet basisregistratie personen in verband met het van rechtswege ontstaan van gezamenlijk gezag door erkenning.

Wenst een van de leden een stemverklaring over het wetsvoorstel af te leggen? Dat is niet het geval. We stemmen bij zitten en opstaan.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van Fractie-Nanninga, de PvdA, GroenLinks, D66, de SP, de PvdD, Fractie-Otten, de PVV, de VVD, 50PLUS en FVD voor dit wetsvoorstel hebben gestemd en de leden van de fracties van de SGP, de ChristenUnie en het CDA ertegen, zodat het is aangenomen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Ik merk hierbij op dat de fractie van de OSF afwezig is. Na de stemmingen is er gelegenheid voor u om de initiatiefnemer te feliciteren.